ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် ယနေ့ အိန္ဒိယသို့ ပါဝါအပြည့်ဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်

2021.12.06 02:31 Zotungchristian ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် ယနေ့ အိန္ဒိယသို့ ပါဝါအပြည့်ဖြင့် လာရောက်လည်ပတ်

ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင် ယနေ့ အိန္ဒိယသို့ ပါဝါအပြည့်ဖြင့် လာရောက်လည်ပတ် submitted by Zotungchristian to Allinone_Myanmar_News [link] [comments]


2021.12.06 02:31 actorestablis__hed Ayyyejae Oh!!!!oh!!!yes!!!yes!!!

Ayyyejae Oh!!!!oh!!!yes!!!yes!!! submitted by actorestablis__hed to ayyyejae2 [link] [comments]


2021.12.06 02:31 stacks51 Teens are the Best

Teens are the Best submitted by stacks51 to MellaBarbie [link] [comments]


2021.12.06 02:31 Scaevola_books What Are You Reading This Week? 2.49

Let us know what you're reading this week, what you finished and or started and tell us a little bit about the book. It does not have to be scholarly or nonfiction.
submitted by Scaevola_books to ScholarlyNonfiction [link] [comments]


2021.12.06 02:31 playboisenku Pi'erre Bourne - Instagram Hoes (snippet)

It's not in Any U-He plugin Any Artutia Plugin FabFilter OMNI XPAND Purity SQ8L Synth1 Sylenth1 Electra X Stock FL Plugins Aalto Absynth Albino3
submitted by playboisenku to findthepreset [link] [comments]


2021.12.06 02:31 msmoley Displaced women affected by Dulunga mining project in India receive land rights

Displaced women affected by Dulunga mining project in India receive land rights submitted by msmoley to WomenInNews [link] [comments]


2021.12.06 02:31 Resident_Prior_9749 🚨 4,447 #ETH (18,608,349 USD) transferred from #Binance to unknown wallet https://t.co/ChG3od1dam

🚨 4,447 #ETH (18,608,349 USD) transferred from #Binance to unknown wallet https://t.co/ChG3od1dam submitted by Resident_Prior_9749 to cryptowhalewatch [link] [comments]


2021.12.06 02:31 _n00 How do you balance the need/want for solitude and the need for companionship/people in your life ?

This instability is becoming torture.
submitted by _n00 to infp [link] [comments]


2021.12.06 02:31 FancyMatt47 Unappreciated at work

Lately I’ve been getting super frustrated at work. How it basically goes where I work is, no matter how well or how hard you do your job, so long as you’re not talking or making conversation around any managers you get recognized and are star employees. But if you so much as speak a word then your labeled at a liability or a slacker. I myself am a big talker so I guess it is hard to keep quiet at some points I understand, but I enjoy talking to my co workers to help pass the time. In my mind no matter how I do my work so long as I get it done then it’s good. Apparently not, no matter how hard I try or how hard I aim to please my managers just because I enjoy to make conversation with anyone i’m labeled as a slacker or as someone to keep an eye on. I have this one co worker where she does so much less than me but she’s very good and not talking or making conversation when managers are around so just like that they treat her like a goddess! But here’s me working my ass off while I’m literally working and typing on my computer and I’m just casually asking my co worker what’s been new with them, boom I get a smh from my managers and they just look down on me. Idk I’m just really annoyed about this and I’m considering quitting and looking for work elsewhere..
submitted by FancyMatt47 to Vent [link] [comments]


2021.12.06 02:31 -rini Chevre dressed herself so we did a photoshoot with the new camera. I call this set “Chevre X Chanel Spring/Summer 2022”.

Chevre dressed herself so we did a photoshoot with the new camera. I call this set “Chevre X Chanel Spring/Summer 2022”. submitted by -rini to AnimalCrossingNewHor [link] [comments]


2021.12.06 02:31 1jl Another AI generated one

Another AI generated one submitted by 1jl to imsorryjon [link] [comments]


2021.12.06 02:31 julianlerchmueller Could there be a relation between ATLA and Berserk?

I am specifically talking about the Freedom Fighters. Something about them and their dynamic reminds me of the Band of the Hawk. I know the Freedom Fighters aren't mercenaries but the similarities somehow click for me. Smellerbee (Rickert) and Pipsqueak (Pippin) got me started on this.
What do you think?
View Poll
submitted by julianlerchmueller to TheLastAirbender [link] [comments]


2021.12.06 02:31 redyankeebrim does your city have a BANANA KING??

View Poll
submitted by redyankeebrim to Jerzwrld [link] [comments]


2021.12.06 02:31 Gj_nice 1Kc jar of darkness :D

1Kc jar of darkness :D submitted by Gj_nice to ironscape [link] [comments]


2021.12.06 02:31 TheKwom Taste in mouth when popping pimples

I don’t know if this is normal but I recently popped a big pimple and I mentioned to my wife the taste I get in my mouth whenever I pop a pimple. She said that’s not normal but I thought everyone had this??? Does anyone else experience this or know why it happens? I don’t know if it’s as much a taste or maybe just salivating? I don’t get many pimples and honestly don’t use anything other than soap and water to clean my face but this has been going on for as long a si can remember.
submitted by TheKwom to acne [link] [comments]


2021.12.06 02:31 Johnblr Bright Minds Biosciences (CSE/Nasdaq:DRUG) features on the December 2nd edition of Canaccord Genuity's morning coffee report

Bright Minds Biosciences (CSE/Nasdaq:DRUG) features on the December 2nd edition of Canaccord Genuity's morning coffee report
https://preview.redd.it/t371wsz1zu381.png?width=457&format=png&auto=webp&s=b04b76ae4dbf51f81abb7eefffbd8d55de7bf6d3
submitted by Johnblr to shroomstocks [link] [comments]


2021.12.06 02:31 Nestorfabian We’ve created a fb group to help homeowners connect with reputable contractors! If you are interested in joining us, here’s the link: www.facebook.com/groups/bestcontractorsdfw

submitted by Nestorfabian to Dallas [link] [comments]


2021.12.06 02:31 zatulhareke 131 31

131 31 submitted by zatulhareke to KGBTR [link] [comments]


2021.12.06 02:31 FinancialPlastic4624 Why did starfleet fire Raffi?

Is there any explanation on this
so in picard,picard gets in front of star fleet and tries to push through a plan to save Romulans. Starfleet disagrees. Picard threatens to resign in protest and they accept
k now Raffi gets fired? wtf is going on. and then she is a drunk living in the desert.
Fuck you JL with your Cheateau blah blah blah
fuck you CBS I hope you go bankrupt as your streaming service probably isn't picking up any new subscribers
submitted by FinancialPlastic4624 to Star_Trek [link] [comments]


2021.12.06 02:31 sjshxhsbabakzkxjxn The weirdest thing just happened when I tried calling support

Literally 2 minutes ago, I called support bc of an issue I was having for my current order. When I finally connected the support person ask for my name and all that for info confirm. This is where It got weird asf. as I was explaining the reasoning for my call, this dude ( the support rep) started PANTING and breathing hard asf. LITERALLY it sounded like he was jerking off. I stop what I said mid sentence and said’ “ uhhh what are you doing?....” and he MOANED and said “huh?” Then he corrected himself and said “I’m sorry you can continue, what were you saying?” that shit was so weird and I was so confused I literally paused and there was a huge awkward silence. I then told him that he was being weird as fuck and I’m going to hang up and get a different person. I hanged up to call a different person and the first rep I spoke to tried calling me back. I didn’t pick up and then he didn’t try to anymore after. THAT SHIT WAS WEIRD ASF. I AM A DUDE. And a customer support rep was jacking of to my voice ???? Wtf !?! I hanged up and called a different support. I got the help I needed, and currently I’m still on the phone with my second support person and I’m trying to report what just happened. I told him what happened with the last call and he busted out laughing lmao. He said he’s going to see what he can do and I’m currently put on hold rn. This is literally a big wtf moment...
submitted by sjshxhsbabakzkxjxn to UberEATS [link] [comments]


2021.12.06 02:31 Kronicicon102 Can someone make this NSFW gif SFW? Or censor the naughty bits. Like blue it, out censor bars, or just black it out. Also if it's not already, can you make it 600x240 size and a little better quality if possible

submitted by Kronicicon102 to gifrequests [link] [comments]


2021.12.06 02:31 hackintoshhackintosh [Cooler] ID-COOLING SE-224-XT RGB CPU Cooler AM4 CPU Cooler 12V 4PIN RGB Cooler 4 Heatpipes CPU Air Cooler 120mm PWM Fan, Intel/AMD - $19.99 (-50%)

submitted by hackintoshhackintosh to buildapcsales [link] [comments]


2021.12.06 02:31 slayerclub [WTB] Esstac Kiwi Tall Triple Stack 5.56/223 (TX)

Looking for either MC or RG/ODG with malice clips or wtf straps, prefer malice clips tho
$40-60 idk
submitted by slayerclub to GunAccessoriesForSale [link] [comments]


2021.12.06 02:31 newecreator Whenever You Feel Like It (Soundtrack Version)

Whenever You Feel Like It (Soundtrack Version) submitted by newecreator to KylieMinogue [link] [comments]


2021.12.06 02:31 Tina7979 My Thanksgiving dress that I almost froze in 🥶❄

My Thanksgiving dress that I almost froze in 🥶❄ submitted by Tina7979 to OUTFITS [link] [comments]


http://region-logistik.ru